Kontakty

Odbor operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví  

plk. Mgr. Helena SOVÁKOVÁ, náčelnice OOpP, tel: 602 570 270, mail: sovakovah@army.cz

prap. Martina PLESLOVÁ, asistentka, tel. 602 578 539, mail: nzakladna@army.cz   marplesl@seznam.cz

1. oddělení operační psychologie

pplk. Mgr. Rostislav KLÍMA, tel: 601 580 360, mail: rostislav.klima@army.cz

mjr. Mgr. Jan VARGA, tel: 724 692 842

kpt. Mgr. Alžběta HOŠKOVÁ, tel: 728 103 308

kpt. Mgr. Terezie ZEMANOVÁ, tel. 602 203 669, tzemanova@hotmail.com

kpt. PhDr. Michaela SCHEJBALOVÁ, tel: 724 480 863, mail: michaela.schejbalova28@seznam.cz

npor. Mgr. Marek JETMAR, tel: 724 605 120, mail: marek.jetmar.army@gmail.com

por. Mgr. Kristýna KUČEROVÁ, tel: 601 580 350

por. Mgr. Alan Fína, tel: 602 190 076

2. oddělení operační psychologie

pplk. Mgr. Petr OSOKIN, tel: 702 000 570, mail: petr.osokin@gmail.com

mjr. Mgr. Ivana ČERNÁ, tel: 702 008 010

mjr. Mgr. et Mgr. Radovan HONZEK, tel: 601 580 357

kpt. Mgr. Marcela KORIŤÁKOVÁ, tel: 724 480 867, mail: marcelakori@seznam.cz

kpt. Mgr. Ondřej MACHÚT, tel: 720 076 627, mail: omachut@seznam.cz

npor. Mgr. Jiří LEŠÁK, tel: 601 580 555, mail: lesak.jirka@gmail.com

npor. Mgr. Klára RŮČKOVÁ, tel: 602 503 723, mail: ruckova.army@gmail.com

npor. Mgr. Karolína VAVŘÍKOVA, tel: 601 580 356, mail: vavrikova.karolin@gmail.com

npor. Mgr. Roman VEJBOR, tel: 602 323 442, mail: roman.vejbor@army.cz

3. oddělení operační psychologie

pplk. Mgr. Olga DZIAKOVÁ, PhD., tel: 724 334 067, mail: dziakovao@army.cz

kpt. PhDr. Jitka ŠTEFANOVÁ, tel: 601 580 411, mail: jitka.stefanova@post.cz

por. Mgr. Denisa PRCHALOVÁ, tel: 724 692 642, mail: prchalova.denisa@seznam.cz

Oddělení psychometricko-rozvojové

pplk. Mgr. Markéta KAŠTÁNKOVÁ, tel: 724 849 695, mail: dusem@seznam.cz

kpt. Mgr. Radovan SLAVÍK, PhD., tel: 725 503 567

kpt. Mgr. Jan REMEŠ, tel: 770 174 773, mail: jan.remes.cz@gmail.com

por. Mgr. Eliška DRAHÁ, tel: 725 034 381, mail: drahaeliska@seznam.cz

Mapa operačních psychologů podle útvaru

K přímému kontaktu můžete využít i náš Facebook
nebo vojenskou linku psychologické pomoci 973 255 145.