Psychické obtíže po návratu ze zahraniční operace

Psychické obtíže po návratu ze zahraniční operace

Autor: Marek Nový

   V první řadě chceme zdůraznit, že většina vojáků zvládá návrat ze zahraniční operace bez jakýchkoli potíží.  Platí to i o operacích, které byly velmi těžké a kde voják procházel ohrožením a hrozbou zranění či smrti. U někoho mohou ale takové zážitky zanechat stopy, které nejsou na první pohled vidět.  A neumíme bohužel předem říci, nebo zjistit nějakým způsobem, u koho a kdy nějaké potíže mohou nastat. Právě  z těchto důvodů proto by měl voják umět věnovat pozornost i sám sobě. Následující text Vám může napovědět, na co se zaměřit.

Mezi potíže, které se mohou po prožití ohrožující situace někdy objevit, patří:

 • Potíže se spánkem
 • Neodbytné, stále se vtírající vzpomínky
 • Návrat nepříjemných pocitů, které ohrožující událost doprovázely
 • Snížená schopnost prožívat radost
 • Potlačování pocitů
 • Vyhýbání se
 • Vyšší vzrušivost
 • Vyšší konzumace alkoholu

Jak mohou vypadat takové potíže se spánkem?

Potíže se spánkem mohou mít různou podobu. Můžete třeba hůře usínat, usínání trvá déle, než dříve. Nebo nemůžete spát vůbec, i když jste třeba unavený a spát byste chtěl. Můžete se také probouzet například nezvykle často, nebo se probouzet uprostřed noci a nepodaří se vám znovu usnout.

Ohrožující událost, kterou jste mohl projít, se Vám může také vracet ve snech. Může se Vám o události opakovaně zdát a Vy se můžete kvůli snu probouzet. Může se ale také vracet v podobě symbolické, v nějakém jiném nepříjemném, opakujícím se snovém obsahu.

Může se také stát, že ten, kdo prošel ohrožující událostí, se později začne náhle probouzet s tím, že jej něco ve spánku vylekalo, ale nepamatuje si, co to bylo.  

Co znamenají neodbytné, stále se vracející vzpomínky?

Může se stávat, že se začnete  automaticky na prožitou ohrožující událost rozpomínat. Začne se Vám například neodbytně vracet nějaká velmi konkrétní vzpomínka na ohrožující událost. Taková vzpomínka může mít mnohdy útržkovitý charakter, ale může být velmi živá a vtíravá. Voják se potom opakovaně přistihne, že na událost proti svojí vůli musí vlastně neustále myslet. To může vyvolat další nepříjemné pocity. Může jít o vztek, tíseň, nepohodu či prožívání bezmoci. Někdy se může dostavit pocit, jako kdyby k prožité události skutečně znovu docházelo.

Jak vypadá návrat nepříjemných pocitů?

Může se stát, že prožije tělesné prožitky, které ohrožující situaci doprovázely. Dostaví se bušení srdce, lapání po dechu, pocení dlaní, svalový třes. To všechno ale nedoprovází vzpomínka. Můžete být překvapen z toho, co se děje, protože důvod, proč se to děje není jasný.  K tomu může docházet opakovaně.

Jak u sebe rozeznám sníženou schopnost prožívat radost?

Můžete mít pocit, že jste méně citlivý, vnímavý k událostem a lidem kolem Vás, než jste býval. Připadáte si více netečný. Nejde Vám radovat se z věcí tak, jak to šlo dříve. Všimnete si, že máte celkově skleslou, zhoršenou náladu.

Mohou se dostavovat pocity, které dříve nebývaly tak běžné. Může jít o permanentní znechucení, pocit nudy, pocit, že jste nějak celkově otupělý. Může se dostavit pocit, že máte nějak méně životní energie, jakoby úplně docházela nebo vyhasínala. A může se také dostavit pocit prázdnoty, dojem, že necítíte vůbec nic.

Jak dochází k potlačování pocitů?

Pro toho, kdo prošel ohrožující událostí, je někdy obtížné nebo nemožné vyjádřit svoje pocity, které se události týkají. Snaží se proto takové pocity potlačit zpět, do sebe. S tím ale dochází k potlačování pocitů všech, tedy i pozitivních.

Obrovské úsilí vyrovnat se s tísní, kterou  prožitek ohrožení doprovází, může vést  k vyčerpání, k únavě a k tomu, že se dostaví pocity bezmoci, aniž by si voják uvědomoval, proč tomu tak je.

Není neobvyklé, že se dostaví i pocity viny či výčitek, třeba konkrétních. Voják si může vyčítat něco, co udělal, nebo naopak to, že neudělal něco, co udělat měl. Mnohdy jsou tyto pocity zcela neoprávněné a někdy mohou být pro ostatní úplně absurdní.

Podle čeho poznám, že se začínám vyhýbat?

Začnete se vyhýbat něčemu, co Vám ohrožující událost něčím připomíná. Může jít o věci, které událost připomínají. Mohou to být  rozhovory o prožité události. Může jít ale třeba o literaturu nebo filmy s podobnou tématikou. Nepříjemné pocity může vyvolat například i možnost, že by se o něčem takovém mohlo mluvit. Může dojít i k tomu, že Vám ze stejného důvodu začne vadit přítomnost některých lidí, nebo se člověk začne mezi lidmi cítit nejistý či nesvůj. Mnohdy si ale spojitost s tím, že se vlastně vyhýbáte něčemu, co Vám ohrožující událost připomíná, vůbec nemusíte uvědomit.

Jak vypadá vyšší vzrušivost?

Projevuje se tak, že určité situace vedou k nárůstu napětí a podrážděnosti, ačkoliv dříve tomu tak nebývalo. Například může dojít k tomu, že Vám najednou začnou vadit drobnosti, kterých jste si před prožitím ohrožující situace ani nevšiml.

Může se totiž stát, že ohrožující událost vyvolá ve vaší psychice určité nastavení, že se opět něco ohrožujícího může přihodit. Při takovém nastavení můžete na vše nové a nečekané reagovat podrážděně, prudce, ačkoliv jste takový nebýval.

Můžete se také proto třeba více hádat a být více v opozici, než jste býval dříve. Může dojít k nárůstu konfliktů. Mohou se o tom zmínit i lidé ve Vašem okolí, kteří si toho všimnou. Můžete ze stejného důvodu také začít ztrácet přátele a známé a může se kvůli tomu i zhoršovat vztah s osobami, se kterými žijete a které máte rád. Můžete mít také dojem, že okolí, které Vám dříve rozumělo, Vám rozumět přestává.

Co se rozumí vyšší konzumací alkoholu?

Většina vojáků, kteří se vrátili ze zahraniční operace, kde platí suchý zákon, zná období, kdy si vojáci snaží vynahradit to, o co jim bylo po dobu několika měsíců odepřeno.

Může se ale stát, že u vojáků, kteří prošli ohrožující událostí, začne hrát alkohol podstatně vyšší roli, než tomu bývalo dříve. Zvýšená konzumace alkoholu s sebou může přinést různé vážné problémy. Může dojít k různým průšvihům, včetně řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo rvačkám či jinému porušení zákona. Z tohoto důvodu je dokonce v některých armádách zavedeno opatření, které spočívá v zákazu dovolené ve dvou týdnech po zahraniční operaci. Důvodem k jeho zavedení byly statistiky přestupků a trestných činů, které hovořily jasně.

Zvýšená konzumace alkoholu také může vést zejména u osob, které prošly ohrožující událostí, k podstatně rychlejšímu rozvoje závislosti.

Proto je třeba, abyste se nad Vaší konzumací alkoholu po návratu ze zahraničí operace zamysleli.

Znamená něco výskyt takových obtíží? Kdy mohou potíže něco znamenat?

Pokud  se u někoho objeví popisované potíže, nemusí to být hned důvod k panice. Potíže totiž nemusí vždy znamenat  automaticky začátek něčeho závažnějšího. Pokud se popisované obtíže objeví jednou, dvakrát, není třeba se zvlášť znepokojovat. Pokud se ale potíže trvají déle, nebo se stupňují, nebo pokud se zvyšuje prožívání osobní nepohody, tak přichází čas obrátit se na odbornou pomoc.

Jak a kam se mohu obrátit na odbornou pomoc? Poškodí mne vyhledání odborné pomoci?

Pokud se obrátíte na odbornou pomoc, neznamená to, že Vaše kariéra v armádě, nebo vyhlídky na účast v další operaci končí. Znamená to, že je potřeba potíže řešit právě proto, abyste mohl v armádě zůstat a abyste mohl dále kvalitně vykonávat službu, pro kterou jste byl dlouhodobě připravován a cvičen.

Velmi důležité je v tomto okamžiku nezůstat se svými obavami a pochybami sám. Důležité je poradit se. Nejlépe s psychologem nebo lékařem. Tyto stránky obsahují v sekci telefonní a mailové kontakty na psychology, zařazené v Odboru operační psychologie. Lze se obrátit také anonymně na Anonymní linku pomoci v krizi, kde pracuje odborně připravený personál.

 

VĚNUJTE POZORNOST  SOBĚ SAMÉMU!

 

 

Jestliže jste prošel situací, ve které byl Váš život nebo Vaše zdraví ohroženo, položte si následující otázky:

 • Zdají se Vám nepříjemné sny o prožité události?
 • Stalo se Vám, že jste musel stále myslet na prožitou událost, i když jste třeba nechtěl?
 • Pozorujete u sebe, že se začínáte vyhýbat věcem, situacím, lidem nebo tématům související s ohrožující událostí, kterou jste prošel?
 • Připadá Vám okolí nebo přátelé  v poslední době jako cizí? Jako byste se ostatním lidem nějak vzdaloval?

Pokud jste si na některou otázku odpověděl kladně, nebo pokud si nejste jist, nebojte se obrátit na psychologa nebo lékaře a věc konzultujte.

Jde o Vaše zdraví a Armáda České republiky stojí o to, abyste zdraví zůstali.