Historicky byli psychologové přítomni ve většině zahraničních operacích (ZO), počínaje Válkou v zálivu 1991, přes státy bývalé Jugoslávie, Kosovo, Kuvajt, Irák, Afghánistán, po současné působení na Slovensku.

Cílem psychologické činnosti v době nasazení je udržet a rozvíjet optimální psychickou připravenost k plnění úkolů v zahraniční operaci.

 

Psycholog vysílaný do zahraniční operace (zjednodušeno):

- Zabezpečuje včasnou psychologickou pomoc zaměřenou na kompenzaci aktuálního psychického stavu jedince či skupiny (případně následné péče)  = snížení míry stresu po vypjatých krizových situacích, ochrana před psychickými obtížemi

- Realizuje odbornou psychologickou přípravu jednotek zaměřenou na udržení a rozvíjení optimální psychické připravenosti k plnění úkolů v zahraniční operaci = příprava na zvládání  vysoce zátěžových situací

- Psychologický poradenský servis zaměřený na problémové oblasti = např. mezilidské konflikty v osobním nebo pracovním životě

- Samostatné řešení odborných úkolů na základě požadavků velitele; působí jako poradce velitele ve své odbornosti = např. návrhy opatření ke zlepšení psychické pohody vojáků, nácviky relaxace apod.

 

Styčný psycholog

Je určen ke spolupráci s velitelem zpětného odřadu (v ČR) při poskytování psychologické podpory (poradenství, krizová intervence) rodinným příslušníkům vojáka, zejména při tragických událostech a obtížích vznikajících odloučením vojáka od jeho nejbližšího okolí.