O nás

Odbor operační psychologie (OOpP) Agentury vojenského zdravotnictví (AVZdr) vznikl 1. července 2013 s cílem zabezpečit poskytování psychosociální péče všem příslušníkům resortu obrany.

POSKYTUJEME

Psychosociální péči vojákům, občanským zaměstnancům a rodinnm příslušníkům.

  • Poradenství v oblasti profesního, osobního a rodinného života
  • Krizovou intervenci v náročných životních situacích
  • Psychologickou přípravu, výcvikové, vzdělávací a rozvojové programy
  • Prevenci rizikového chování
  • Výběrová řízení ve prospěch velitelů vojenských ůtvarů a zařízení s využitím psychodiagnostických metod
  • Poradenství velitelům na všech stupních velení a řízení v oblasti vedení lidí a rozvoje jejich potenciálu

 

Přílohy ke stažení