Poradny

Jednou z činností, které se operační psychologové věnují, je poradenství. Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem. Zaměřuje se na aktuální situaci klienta a nejde v něm o změnu osobnosti klienta, nebo jeho léčbu. Klienty operačních psychologů jsou vojáci, občanští pracovníci, rodinní příslušníci a případně další osoby.

Operační psychologové se věnují poradenství krátkodobému i dlouhodobému v různých oblastech. Jde o poradenství vztahové, pracovně- vztahové, profesní a kariérní,  zdravotně psychologické, výchovné, partnerské a manželské.  Protože řada vojáků studuje, tak sem patří také poradenství studijní.

Operační psychologové pracují se zásadou zachování důvěrnosti, která je zachovávána jak k osobě klienta, tak k obsahu poradenství. Protože poskytování poradenství operačními psychology není zdravotnický úkon, není také zaznamenáváno do zdravotnické dokumentace.

Poradenství poskytují operační psychologové v poradnách, nebo přímo v terénu.

Poradny jsou místem, kam je možné přijít  i  bez objednání a představují tak pevné body, kde se psycholog vyskytuje pravidelně a kde je možné se s ním pravidelně setkat. Pokud je to ale pro klienta důležité, je možné se sejít k poskytování poradenství prakticky kdekoli, samozřejmě i mimo vojenská zařízení.

Poradny rozdělujeme na poradny, které se nachází uvnitř vojenských útvarů a poradny, které jsou otevřeny bezbariérově. To znamená, že se do nich klient dostane, aniž by musel projít přes bránu útvaru. Bezbariérová poradna je zatím poradna ve Vyškově a poradna v Praze. Tyto poradny jsou otevřeny tak, že je možné je navštívit v i mimopracovní době, po práci.

O existenci poraden uvnitř útvarů jsou vojáci informováni zpravidla pomocí poutačů a plakátů. Tyto poradny jsou otevřeny obvykle v pracovní době útvaru.

Poradenství je možné také poskytovat telefonicky nebo elektronicky, což je důvod, proč uvádíme kontakty na všechny operační psychology.

Protože operační psychologové dávají přednost volnému výběru psychologa klientem, netrvají na tom, aby se příslušníci určitého útvaru obraceli na konkrétního psychologa. Platí pravidlo, že kdokoli se může při poradenství obrátit na kteréhokoli psychologa.