Úvodní video Psychosomatické techniky

  • 27.5.2020
  • Patrik Weiss

Odbor operační psychologie vytváří ve spolupráci s odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni seriál videí Psychosomatické techniky. Cílem je představit jednoduché a přitom účinné techniky pro zlepšení psychického, ale i fyzického stavu.

Videa budou uveřejňována na facebookových stránkách Agentury vojenského zdravotnictví i na našich  facebookových stránkách Psychologové AČR.